240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

BLOKOVE HRY:ZS 2012

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Co to jsou BLOKOVÉ HRY ?

Aktuální výsledky jsou k dispozici na výsledkové listině

Vaše připomínky, návrhy a nápady pište na blokovehry@siliconhill.cz


BODOVÁNÍ

Každý blok má na začátku konání her kartu s obrázkem strahováčka a číslem svého bloku - žolíka. Tohoto žolíka pak může každý blok použít v jakékoliv hře, díky čemuž získá daný blok dvojnásobek bodů, ať se umístí na jakémkoliv místě. Jakmile blok tohoto žolíka vsadí na jednu hru, karta mu bude odebrána a již ji nebude moci do konce her použít.


Bodování blokových her bude následující:

1. Místo: 10 bodů

2. Místo: 9 bodů

....

10. Místo: 1 bod

Pozn.: Bodování některé hry může být upraveno. Dozvíte se o tom však ještě před zahájením hry.


Obsah

Hra č. 1: Strahováku, nezlob se!

Událost na FB

KDY: 25.9. 2012, 18:00 h

KDE: buzerplac (parkoviště mezi bloky)

O HŘE:
Hrací plán se skládá ze 100 políček. Každý blok musí mít tým složený z 5 lidí, z nichž jsou 4 "figurky" a jeden "házeč kostkou".
Na některých políčkách hracího plánu jsou různé symboly a značky (jejich význam si můžete přečíst níže). Úkolem každého týmu je
projet všemi figurkami hracím plánem a dostat je všechny co nejdříve do domečku. Na začátku hry není třeba pro nasazení "figurky"
hodit šestku (stačí libovolné číslo, aby popošla) a do domečku není třeba hodit přesné číslo (stojím-li 1 políčko před domečkem
a hodím 6ku, dostávám se i tak do domečku). 

PRAVIDLA:
1. Bloky si vylosují pořadí v jakém se rozestaví podle hracího plánu (čísla budou napsaná u domečků). Začíná tým, který si
vylosoval jedničku.
2. Postupně se hází kostkou a "figurky" chodí po hracím plánu. Pokud však stoupnou na nějak označené pole řídí se těmito
 pokyny:
* políčka s úkolem: úkol se plní až následující kolo před házením kostkou (splní-li úkol, může hrát (házet kostkou), pokud ne,
tak stojí)
- výjimka je políčko +/- (P1, P2) a transport (P6, P7): to hráč vykoná ještě při svém aktuálním tahu.
3. Pokud se hráč dostane na políčko, na kterém již je "figurka" jiného týmu, následuje rozstřel: hráč na políčku i hráč,
který nově došel na políčko si zahrají "kámen nůžky papír" a ten, který vyhraje, zůstává na daném políčku, ten který prohraje,
se vrací o 5 políček zpět.
4. Pokud je hráč na políčku úkol, otázka nebo příklad a nevyřeší zadání správně, musím se vrátit o jedno políčko dozadu
a kostkou háže až v dalším kole, kdy přijde na řadu.
5. Vyhrává tým, který dostane nejdříve své "figurky" do domečku, přičemž se hra dohrává, aby se určilo pořádí ostatních
týmů.
Pozn. Indicii k Bonusové hře získají pouze ty bloky, které dostanou všechny své 4 "figurky" do domečku

Vysvětlivky políček:

ID Obrázek Význam
P1 Plusx.png Popojdi o x polí dopředu
P2 Minusx.png Vrať se o x polí
P3 Vypočítej zadaný příklad a posuň se o stejný počet polí, jako jaký je výsledek příkladu
P4 Splň zadaný úkol a posuň se dál (dle hodu kostkou)
P5 Otazkabh.png Správně zodpověz zadanou kvízovou otázku a posuň se dál (dle hodu kostkou)
P6 Vymenpred.png Vyměň se s nejbližším hráčem před tebou
P7 Vymenza.png Vyměň se s nejbližším hráčem za tebou
P8 Vymenza.png Divoká karta: na kartičce může být cokoliv - úkol, určení o kolik popojít, otázka, příklad apod.
P9 Zadané pole platí pro všechny tvé spoluhráče

Hra č. 2: Bludiště

Událost na FB

KDY: 8.10. 2012, 18:00 h

KDE: buzerplac (parkoviště mezi bloky)

O HŘE:
K této hře je potřeba 5 - 10 lidí, ovšem jedním z členů týmu musí být holka! 
Bludiště bude vytvořeno mezi třemi bloky (pravděpodobně to budou bloky 5, 6 a 7. V bludišti bude celkem 10 stanovišť, na nichž
budou barevné kartičky s čísly od 1 - 10. Barva bude označovat barvu bloku, kterému kartička patří a číslo bude znamenat pořadí,
v jakém se k dané kartičce musí dostat. Bude platit, že na jednom stanovišti nebudou mít žádné dva bloky stejné pořadové číslo
kartičky. Týmy se ke kartičkám budou muset dostat postupně a donést je od čísla 1 až po číslo 10. Každý tým bude mít slepou mapu, 
na které bude vyznačeno pouze to, v které části se přibližně nacházejí jejich pořadová čísla. Cestu bludištěm si k nim ale budou
muset najít sami.

PRAVIDLA:
1. Z každého bloku vybíhá 1 zástupce, který se musí dostat na stanoviště, kde je jeho pořadové číslo - číslo musí vzít a přinést
na stanoviště
2. Další vybíhá poté, co se vrátí ten před ním a musí donést číslo o jedno větší než to, které přinesl ten před ním (je třeba 
postupně získat čísla od jedné do deseti)
3. Vyhrává ten tým, který jako první nasbírá všech 10 čísel své barvy
4. Je zakázáno podlézat pásky tvořící cesty bludiště. Pokud bude některý z bloků přistižen, bude diskvalifikován.
Pozn. Indicii k Bonusové hře získají pouze ty bloky, které přinesou z bludiště všech 10 kartiček se svými čísli.

Hra č. 3: Pexeso

Událost na FB

KDY: 23.10. 2012, 18:00 h

KDE: buzerplac (parkoviště mezi bloky)

O HŘE:
Budou zde dvě hrací pole. Na každém bude 40 papírových krabic (obdélník 5 x 8 krabic), kterými budou přikryté dvojice různých
předmětů. 1 krabice = 1 předmět. Každý hráč bude muset běžet otočit dvě krabice a pokud pod nimi najde dvě úplně stejné věci, 
vezme je ke svému týmu, pokud najde jiné věci, krabice opět přikreje a běží zpět. Následně vybíhá hráč ze soupeřova týmu.
1 hra bude trvat 10 minut a poté se spočítá, kolik každý tým nasbíral dvojic. Pokud týmy stihnout věci získat před uplynutím
časového limitu, spočítá se pouze kolik který tým získal dvojic.
Nejprve budou hrát dvě skupiny bloků A a B a poté se spočítá celkové množství odhalených dvojic předmětů ve všech odehraných
hrách. tak se určí, kdo bude hrát o 1. a 2 místo apod.

PRAVIDLA:
1. Budou dvě skupiny - Skupina A a Skupina B. Bloky si vylosují do které skupiny budou zařazeni. V každé skupině budou hrát
každý blok s každým. Do tabulek se bude zapisovat počet odkrytých dvojic předmětů každého týmu.
2. Zástupci týmů si dají "kámen - nůžky - papír", aby se rozhodlo, který tým začne jako první.
3. Vybíhá první hráč jednoho týmu a běží odkrýt dvě libovolné krabice. Pokud pod nimi nalezne úplně shodné věci, vezme je k
týmu a jeho týmu se přičte +1 uhodnutá dvojice. Pokud pod krabicemi budou dvě rozdílné věci, krabice přiklopí zpět a vrací se.
4. Jakmile se vrátil jeden hráč, vybíhá hráč z druhého družstva a vše probíhá shodně.
5. Pokud jeden hráč vyběhne, musí být jeho tým úplně zticha. Pokud někdo promluví, musí se daný hráč vrátit a hraje soupeř.

Pozn. Indicii k Bonusové hře získají všechny bloky, které se této hry zúčastní.

Hra č. 4: Oblékni se, strahováku!

Událost na FB

KDY: 7.11. 2012, 18:00 h

KDE: buzerplac (parkoviště mezi bloky)

O HŘE:
Hrací plocha (tedy plocha, kde budou lístky) je ohraničena takto: 
* západ: silnice
* sever: zeď
* východ: začátek kopce na Petřín
* jih: menza a nemocnice (za nimi už nic není)
Po Strahově bude schováno 47 lístečků (budou schované tak, aby byli z blízka vidět, ale tak, aby nebyli vidět zdaleka a jen
tak  snadno. Bude však platit, že 17 lístečků je shodných pro všechny bloky, každý blok pak ale bude mít ještě svoje 3 lístečky
(budou barevně odlišeny). Je třeba si urči, kterého kluka a kterou holku budete oblékat. Na každém lístečku je pak napsáno, 
co má mít ten kluk nebo holka na sobě. Na lístku bude vždy jasně vyznačeno, zda je daný lístek pro kluka (K) nebo pro holku (H).
Časový limit bude 30 minut na hledání lístků a následně maximálně 30 minut na obléknutí dvojice podle určení na lístkách.
Bude se hodnotit to, v jaké míře je oblečená dvojice podle lístků a také čas, za který stihli dvojici obléknout a doběhnout
na parkoviště k porotě. Vyhrává ten, kdo bude nejlépe oblečen a nejrychleji u poroty. Pořadí týmů se pak určí dle těchto kritérií.
Prvním kritériem bude počet správně oblečených věcí, druhým poté čas.

PRAVIDLA:
1. Jeden z týmu musí zůstat na startu a bude mít papír a tužku.
2. Ostatní členové týmu poté vyběhnout a běží hledat kartičky. Vždy když nějakou kartičku najdou, běží k zapisovateli a ten si 
zapíše, co bylo na kartičce. Hráč pak běží hledat další kartičku.
3. Jakmile uběhne 30 minut, budou vyfoceny papíry s napsanými indiciemi (aby týmy nemohly během oblékání získat od soupeřů další.
4. Poté mají týmy maximálně dalších 30 minut na oblečení dvojice podle indicií. Věci mohou brát svoje či si zapůjčit věci lidí,
kteří bydlí na stejném bloku jako tým.
5. Vyhrává tým, který nejrychleji a nejvíce dle kartiček oblékne svojí dvojici.
6. Kritériemi je čas i počet oblečení, které má dvojice podle kartiček (týmy se musí snažit najít všechny kartičky).
7. Je zakázáno, aby si hráči, které hledají kartičky cokoliv psali na papíry, do mobilu či si to fotili. Tým, jehož hráč bude
přistižen při podvádění bude diskvalifikován.

Pozn. Indicii k Bonusové hře získají všechny ty bloky, které se zúčastní této blokové hry.

Hra č. 5: Queeze

Událost na FB

KDY: 22.11. 2012, 18:00 h

KDE: školící centrum SH

O HŘE:


PRAVIDLA:

Hra č. 6: Strahováčkův poklad

KDY: 4.12. 2012, 18:00 h

KDE: Strahovský bazén

O HŘE:
Hra se bude odehrávat ve strahovském bazénu (proto je třeba, abyste měli plavky, příp. něco v čem budete skákat do bazénu).
Ke hře je potřeba minimálně 5 lidí (může být 5 - 10). Týmy budou rozestavěné podél bazénu (na každé straně 5 týmů) a každý tým
u sebe bude mít truhličku, na které bude řetězy přiděláno 5 zámků. V bazénu pak bude mít každý blok 30 klíčů (vždy označené
svojí barvou bloku - každý klíč bude na kroužku, na kterém bude také přidělána stuha odpídající barvě bloku). Úkolem týmu
je odemknout všechny zámky. V truhle pak naleznou zadání druhé části úkolu. Vyhrává tým, který splní druhoučást úkolu nejrychleji.
V první části si tak mohou nahnat čas, aby ho měli více na plnění první části. 

PRAVIDLA:
1. V bazénu bude mít každý blok 30 klíčů, ašak pouze 5 klíčů bude pasovat do 5 zámků, které budou na truhle daného týmu (tzn, že
25 klíčů nepasuje).
2. Každý blok má svých 30 klíčů se stuhou barvy svého bloku (je tedy zakázáno lovit klíče s jinou barvou stuhy než té svojí. Pokud
bude zjištěno, že toto někdo dělá, bude jeho tým diskvalifikován.)

Bonusová hra

KDY: Indície č. 1 v Indície č. 2

KDE: Indície č. 3

O HŘE:
Indície č. 4

CO JE TŘEBA: Indície č. 5

Pozn.: Této hry se mohou účastnit pouze bloky, které získaly všech 5 indicií (bude kontrolováno).
Výhrou v této soutěži nejsou body do blokových her, ale mnohem lepší výhra, kterou si budou moci užít všichni z vítězného bloku.
Jmenné prostory

Varianty
Akce