240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

5. stanovy SU

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
m
Řádka 22: Řádka 22:
 
===3. Člen a členství===
 
===3. Člen a členství===
  
: a) Členy [[Studentská unie ČVUT|SU]] se mohou stát studenti ČVUT a další fyzické osoby, jež vyvíjejí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů sdružení. Člen kteréhokoliv z [[Klub SU|klubů]] je členem [[Studentská unie ČVUT|SU]]. O přijetí za člena [[Klub SU|klubu]] rozhoduje [[Předseda klubu SU|předseda klubu]]. O přijetí člena, který není členem [[Klub SU|klubu]], rozhoduje [[Prezident SU|prezident SU]].
+
: a) Členy [[Studentská unie ČVUT|SU]] se mohou stát studenti ČVUT a další fyzické osoby, jež vyvíjejí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů sdružení. Člen kteréhokoliv z klubů je členem [[Studentská unie ČVUT|SU]]. O přijetí za člena klubu rozhoduje [[Předseda klubu SU|předseda klubu]]. O přijetí člena, který není členem klubu, rozhoduje prezident SU.
: b) Každý člen musí být zapsán na seznam členů [[Klub SU|klubu]] nebo na seznam nezávislých členů. U každého člena musí být uvedeno jméno, příjmení, jednoznačný identifikátor definovaný [[Interní předpisy SU|interním předpisem]], e-mailová adresa a podpis. Člen svým podpisem stvrzuje prohlášení, že se stává členem [[Studentská unie ČVUT|SU]] dobrovolně, zavazuje se dodržovat [[Stanovy SU|stanovy]], [[Interní předpisy SU|interní předpisy]] a souhlasí se zpracováním osobních údajů při evidenci členů.
+
: b) Každý člen musí být zapsán na seznam členů klubu nebo na seznam nezávislých členů. U každého člena musí být uvedeno jméno, příjmení, jednoznačný identifikátor definovaný interním předpisem, e-mailová adresa a podpis. Člen svým podpisem stvrzuje prohlášení, že se stává členem [[Studentská unie ČVUT|SU]] dobrovolně, zavazuje se dodržovat [[Stanovy SU|stanovy]], interní předpisy a souhlasí se zpracováním osobních údajů při evidenci členů.
 
: c) Každý člen má právo
 
: c) Každý člen má právo
:* být informován  o činnosti [[Orgány SU|orgánů SU]] prostřednictvím zápisů ze schůzí, formou výročních zpráv a finančních výkazů v souladu s [[Interní předpisy SU|interními předpisy]],
+
:* být informován  o činnosti orgánů SU prostřednictvím zápisů ze schůzí, formou výročních zpráv a finančních výkazů v souladu s interními předpisy,
:* obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na [[orgány SU]] a obdržet do 30 dnů odpověď,  
+
:* obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na orgány SU a obdržet do 30 dnů odpověď,  
:* volit a být volen do vedení v souladu se [[Stanovy SU|stanovami]] a [[Interní předpisy SU|interními předpisy]],
+
:* volit a být volen do vedení v souladu se [[Stanovy SU|stanovami]] a interními předpisy,
:* požívat definovaných výhod člena [[Studentská unie ČVUT|SU]], případně člena [[Klub SU|klubu]].
+
:* požívat definovaných výhod člena [[Studentská unie ČVUT|SU]], případně člena klubu.
 
: d) Každý člen má povinnost
 
: d) Každý člen má povinnost
:* řídit se [[Stanovy SU|stanovami]] a [[Interní předpisy SU|interními předpisy SU]] a [[Klub SU|klubu]], kterého je členem,
+
:* řídit se [[Stanovy SU|stanovami]] a interními předpisy SU a klubu, kterého je členem,
 
:* platit členské příspěvky, pokud mu nebyly odpuštěny,
 
:* platit členské příspěvky, pokud mu nebyly odpuštěny,
 
:* zdržet se jednání, které by poškozovalo dobré jméno [[Studentská unie ČVUT|SU]],
 
:* zdržet se jednání, které by poškozovalo dobré jméno [[Studentská unie ČVUT|SU]],
Řádka 36: Řádka 36:
 
: e) Každý, kdo je zvolen nebo jmenován do jakékoliv funkce, může z této funkce odstoupit.
 
: e) Každý, kdo je zvolen nebo jmenován do jakékoliv funkce, může z této funkce odstoupit.
 
: f) Členství v [[Studentská unie ČVUT|SU]] zaniká
 
: f) Členství v [[Studentská unie ČVUT|SU]] zaniká
:* vystoupením, a to písemně do rukou [[Předseda klubu SU|předsedy klubu]], pokud jde o člena [[Klub SU|klubu]], nebo [[Prezident SU|prezidenta SU]], pokud jde o nezávislého člena,
+
:* vystoupením, a to písemně do rukou [[Předseda klubu SU|předsedy klubu]], pokud jde o člena klubu, nebo prezidenta SU, pokud jde o nezávislého člena,
 
:* nezaplacením členských příspěvků, a uplynutím příslušné lhůty, po kterou je členství pozastaveno,
 
:* nezaplacením členských příspěvků, a uplynutím příslušné lhůty, po kterou je členství pozastaveno,
:* odnětím členství [[Představenstvo klubu SU|představenstvem klubu]], pokud jde o člena [[Klub SU|klubu]], nebo [[Centrála SU|centrálou]], pokud jde o nezávislého člena.
+
:* odnětím členství představenstvem klubu, pokud jde o člena klubu, nebo centrálou, pokud jde o nezávislého člena.
  
===4. [[Orgány SU|Orgány]]===
+
===4. Orgány===
  
: a) [[Orgány SU]] jsou
+
: a) Orgány SU jsou
:* [[Studentský parlament]],
+
:* Studentský parlament,
:* [[shromáždění klubů]],
+
:* shromáždění klubů,
:* [[výbor studentského parlamentu]],
+
:* výbor studentského parlamentu,
:* [[Centrála SU|centrála]],
+
:* centrála,
:* [[Prezident SU|prezident]],
+
:* prezident,
:* [[Viceprezident SU|viceprezident]].
+
:* viceprezident.
: b) [[Orgány SU|Orgány klubů SU]] jsou
+
: b) Orgány klubů SU jsou
:* [[Představenstvo klubu SU|představenstvo]],
+
:* představenstvo,
 
:* [[Předseda klubu SU|předseda]],
 
:* [[Předseda klubu SU|předseda]],
 
:* [[Místopředseda klubu SU|místopředseda]],
 
:* [[Místopředseda klubu SU|místopředseda]],
:* další [[Orgány SU|orgány]], pokud je definují [[Stanovy klubu SU|stanovy klubu]].
+
:* další orgány, pokud je definují stanovy klubu.
  
===5. [[Studentský parlament]]===
+
===5. Studentský parlament===
  
: a) Nejvyšším [[Orgány SU|orgánem SU]] je [[Studentský parlament]], který je složen z [[Delegát Studentského parlamentu|delegátů]].
+
: a) Nejvyšším orgánem SU je Studentský parlament, který je složen z delegátů.
: b) [[Delegát Studentského parlamentu|Delegáty Studentského parlamentu]] jsou:
+
: b) Delegáty Studentského parlamentu jsou:
:* [[Prezident SU|prezident SU]],
+
:* prezident SU,
 
:* dva zástupci AS ČVUT, delegovaní usnesením studentské komory AS ČVUT, kteří zastupují studenty ČVUT,
 
:* dva zástupci AS ČVUT, delegovaní usnesením studentské komory AS ČVUT, kteří zastupují studenty ČVUT,
:* zástupci akademických senátů fakult ČVUT, kteří zastupují studenty fakult ČVUT. Každý AS má ve [[Studentský parlament|Studentském parlamentu]] nejvýše jednoho zástupce, delegovaného usnesením studentské komory daného AS,
+
:* zástupci akademických senátů fakult ČVUT, kteří zastupují studenty fakult ČVUT. Každý AS má ve Studentském parlamentu nejvýše jednoho zástupce, delegovaného usnesením studentské komory daného AS,
:* patnáct zástupců [[Klub SU|klubů SU]] v souladu s [[Interní předpisy SU|interními předpisy]], kteří zastupují členy [[Klub SU|klubů]].
+
:* patnáct zástupců klubů SU v souladu s interními předpisy, kteří zastupují členy klubů.
: c) [[Klub SU|Kluby]] jsou rozděleny do kategorií podle svého zaměření. Jednotlivé kategorie [[Klub SU|klubů]] jsou: kolejní, kulturní, sportovní a zahraniční. Každá kategorie má ve [[Studentský parlament|Studentském parlamentu]] vyčleněn určitý počet míst pro [[Delegát Studentského parlamentu|delegáty]]. Přesné počty [[Delegát Studentského parlamentu|delegátů]] definuje [[Interní předpisy SU|interní předpis SU]]. [[Předseda klubu SU|Předsedové klubů]] v dané kategorii se dohodnou na obsazení [[Delegát Studentského parlamentu|delegátských]] míst jednohlasně. Pokud nedojde k dohodě, rozhodnou [[Předseda klubu SU|předsedové klubů]] v dané kategorii hlasováním podle pravidel pro hlasování [[shromáždění klubů]]. Pokud zůstanou i potom neobsazena některá [[Delegát Studentského parlamentu|delegátská]] místa, budou obsazena zástupci [[Klub SU|klubů]] s největším počtem hlasů. Každý [[Klub SU|klub]] může mít pouze jednoho zástupce mezi [[Delegát Studentského parlamentu|delegáty]] – zástupci [[Klub SU|klubů]]. Za každého [[Delegát Studentského parlamentu|delegáta]] může být jmenován náhradník. Náhradník může zastupovat [[Delegát Studentského parlamentu|delegáta]] na zasedání [[Studentský parlament|Studentského parlamentu]], pokud jej k tomu [[Delegát Studentského parlamentu|delegát]] písemně zmocní.
+
: c) Kluby jsou rozděleny do kategorií podle svého zaměření. Jednotlivé kategorie klubů jsou: kolejní, kulturní, sportovní a zahraniční. Každá kategorie má ve Studentském parlamentu vyčleněn určitý počet míst pro delegáty. Přesné počty delegátů definuje interní předpis SU. [[Předseda klubu SU|Předsedové klubů]] v dané kategorii se dohodnou na obsazení delegátských míst jednohlasně. Pokud nedojde k dohodě, rozhodnou [[Předseda klubu SU|předsedové klubů]] v dané kategorii hlasováním podle pravidel pro hlasování shromáždění klubů. Pokud zůstanou i potom neobsazena některá delegátská místa, budou obsazena zástupci klubů s největším počtem hlasů. Každý klub může mít pouze jednoho zástupce mezi delegáty – zástupci klubů. Za každého delegáta může být jmenován náhradník. Náhradník může zastupovat delegáta na zasedání Studentského parlamentu, pokud jej k tomu delegát písemně zmocní.
: d) [[Studentský parlament]] se schází minimálně jednou za pololetí. Zasedání svolává [[Prezident SU|prezident SU]] nejpozději 14 dnů před jeho konáním. Mimořádné zasedání svolává [[Prezident SU|prezident]], pokud to považuje za nutné nebo pokud o to požádá aspoň třetina [[Delegát Studentského parlamentu|delegátů Studentského parlamentu]]. Lhůty pro svolání mimořádného zasedání a způsob svolání zasedání určuje [[Studentský parlament]] usnesením.
+
: d) Studentský parlament se schází minimálně jednou za pololetí. Zasedání svolává prezident SU nejpozději 14 dnů před jeho konáním. Mimořádné zasedání svolává prezident, pokud to považuje za nutné nebo pokud o to požádá aspoň třetina delegátů Studentského parlamentu. Lhůty pro svolání mimořádného zasedání a způsob svolání zasedání určuje Studentský parlament usnesením.
: e) [[Delegát Studentského parlamentu]] má funkční období dva roky. Odvolat [[Delegát Studentského parlamentu|delegáta]] může ten, kdo jej delegoval. [[Delegát Studentského parlamentu|Delegát]] pozbývá mandát, pokud se bez omluvy nedostaví na tři po sobě jdoucí řádně svolaná zasedání nebo se nedostaví na žádné jednání po dobu delší než jeden rok. V tom případě se [[Delegát Studentského parlamentu|delegátem]] stává náhradník, pokud je jmenován.
+
: e) Delegát Studentského parlamentu má funkční období dva roky. Odvolat delegáta může ten, kdo jej delegoval. Delegát pozbývá mandát, pokud se bez omluvy nedostaví na tři po sobě jdoucí řádně svolaná zasedání nebo se nedostaví na žádné jednání po dobu delší než jeden rok. V tom případě se delegátem stává náhradník, pokud je jmenován.
: f) [[Studentský parlament]]
+
: f) Studentský parlament
 
:* schvaluje [[Stanovy SU|stanovy SU]] a jejich změny,
 
:* schvaluje [[Stanovy SU|stanovy SU]] a jejich změny,
:* schvaluje a mění [[Interní předpisy SU|interní předpisy SU]],
+
:* schvaluje a mění interní předpisy SU,
 
:* rozhoduje o členství [[Studentská unie ČVUT|SU]] v jiných sdruženích a spolcích,
 
:* rozhoduje o členství [[Studentská unie ČVUT|SU]] v jiných sdruženích a spolcích,
 
:* schvaluje výroční zprávu [[Studentská unie ČVUT|SU]],
 
:* schvaluje výroční zprávu [[Studentská unie ČVUT|SU]],
:* vytváří [[Výbor Studentského parlamentu|výbory Studentského parlamentu]],
+
:* vytváří výbory Studentského parlamentu,
:* schvaluje a odvolává členy [[Výbor Studentského parlamentu|výborů Studentského parlamentu]],
+
:* schvaluje a odvolává členy výborů Studentského parlamentu,
:* schvaluje zprávy [[Výbor Studentského parlamentu|výborů Studentského parlamentu]],
+
:* schvaluje zprávy výborů Studentského parlamentu,
:* volí a odvolává [[Prezident SU|prezidenta SU]],
+
:* volí a odvolává prezidenta SU,
:* schvaluje a odvolává členy [[Centrála SU|centrály]],
+
:* schvaluje a odvolává členy centrály,
:* schvaluje rozpočet [[Centrála SU|centrály SU]],
+
:* schvaluje rozpočet centrály SU,
:* určuje odměny členům [[Centrála SU|centrály]],
+
:* určuje odměny členům centrály,
 
:* schvaluje zánik [[Studentská unie ČVUT|SU]] a rozhoduje o využití zbylého majetku [[Studentská unie ČVUT|SU]],
 
:* schvaluje zánik [[Studentská unie ČVUT|SU]] a rozhoduje o využití zbylého majetku [[Studentská unie ČVUT|SU]],
:* schvaluje [[Stanovy klubu SU|stanovy klubů SU]] a jejich změny,
+
:* schvaluje stanovy klubů SU a jejich změny,
 
:* schvaluje výši a podmínky placení členských příspěvků včetně podmínek pro jejich odpouštění,
 
:* schvaluje výši a podmínky placení členských příspěvků včetně podmínek pro jejich odpouštění,
 
:* rozhoduje o odvolání [[Předseda klubu SU|předsedy klubu]], který má pozastavenou činnost,
 
:* rozhoduje o odvolání [[Předseda klubu SU|předsedy klubu]], který má pozastavenou činnost,
:* rozhoduje o zániku [[Klub SU|klubu]], který má méně než tři členy,
+
:* rozhoduje o zániku klubu, který má méně než tři členy,
:* rozhoduje o odvolání [[Klub SU|klubů SU]] a členů [[Studentská unie ČVUT|SU]] proti rozhodnutí [[Centrála SU|centrály SU]],
+
:* rozhoduje o odvolání klubů SU a členů [[Studentská unie ČVUT|SU]] proti rozhodnutí centrály SU,
:* rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou [[Stanovy SU|stanovami SU]] nebo interními předpisy svěřeny ostatním [[Orgány SU|orgánům SU]].
+
:* rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou [[Stanovy SU|stanovami SU]] nebo interními předpisy svěřeny ostatním orgánům SU.
: g) [[Studentský parlament]] je schopen jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina  [[Delegát Studentského parlamentu|delegátů]]. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných [[Delegát Studentského parlamentu|delegátů]]. Usnesení o schválení či změně [[Stanovy SU|stanov]] je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech [[Delegát Studentského parlamentu|delegátů]]. Pro usnesení o zániku [[Studentská unie ČVUT|SU]] musí hlasovat všichni [[Delegát Studentského parlamentu|delegáti Studentského parlamentu]]. Usnesení [[Studentský parlament|Studentského parlamentu]] musí být vydáno písemně a zveřejněno.
+
: g) Studentský parlament je schopen jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina  delegátů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů. Usnesení o schválení či změně [[Stanovy SU|stanov]] je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech delegátů. Pro usnesení o zániku [[Studentská unie ČVUT|SU]] musí hlasovat všichni delegáti Studentského parlamentu. Usnesení Studentského parlamentu musí být vydáno písemně a zveřejněno.
  
===6. [[Shromáždění klubů]]===
+
===6. Shromáždění klubů===
  
: a) [[Shromáždění klubů]] je složeno z [[Předseda klubu SU|předsedů]] všech [[Klub SU|klubů SU]].
+
: a) Shromáždění klubů je složeno z [[Předseda klubu SU|předsedů]] všech klubů SU.
: b) Počet hlasů jednotlivých [[Předseda klubu SU|předsedů]] je definován jako celá část desítkového logaritmu definovaného příjmu [[Klub SU|klubu]] v tisících Kč, minimálně 1 hlas. Definovaný příjem [[Klub SU|klubu]] je definován jako součet příjmů od členů [[Klub SU|klubu]] (členské příspěvky, platby za služby, dary apod.) a příjmů získaných mimo [[Studentská unie ČVUT|SU]] (granty, dary, platby za služby), a to za minulé pololetí. Do definovaných příjmů nejsou započítané žádné platby v rámci [[Studentská unie ČVUT|SU]].
+
: b) Počet hlasů jednotlivých [[Předseda klubu SU|předsedů]] je definován jako celá část desítkového logaritmu definovaného příjmu klubu v tisících Kč, minimálně 1 hlas. Definovaný příjem klubu je definován jako součet příjmů od členů klubu (členské příspěvky, platby za služby, dary apod.) a příjmů získaných mimo [[Studentská unie ČVUT|SU]] (granty, dary, platby za služby), a to za minulé pololetí. Do definovaných příjmů nejsou započítané žádné platby v rámci [[Studentská unie ČVUT|SU]].
: c) [[Shromáždění klubů]] se schází tehdy, pokud [[Studentský parlament|studentský parlament]] schválí usnesení, které zároveň schvaluje [[shromáždění klubů]]. Zasedání svolává [[Prezident SU|prezident]] po dohodě s [[Předseda klubu SU|předsedy klubů]]. Zasedání je možné opakovat, pokud nebylo u všech bodů jednání dosaženo usnesení. To znamená, že musí být usnesení [[Studentský parlament|Studentského parlamentu]] buď nadpoloviční většinou hlasů schváleno, nebo nadpoloviční většinou hlasů zamítnuto.
+
: c) Shromáždění klubů se schází tehdy, pokud studentský parlament schválí usnesení, které zároveň schvaluje shromáždění klubů. Zasedání svolává prezident po dohodě s [[Předseda klubu SU|předsedy klubů]]. Zasedání je možné opakovat, pokud nebylo u všech bodů jednání dosaženo usnesení. To znamená, že musí být usnesení Studentského parlamentu buď nadpoloviční většinou hlasů schváleno, nebo nadpoloviční většinou hlasů zamítnuto.
: d) [[Shromáždění klubů]]
+
: d) Shromáždění klubů
 
:* schvaluje [[Stanovy SU|stanovy SU]] a jejich změny,
 
:* schvaluje [[Stanovy SU|stanovy SU]] a jejich změny,
 
:* schvaluje zánik [[Studentská unie ČVUT|SU]],
 
:* schvaluje zánik [[Studentská unie ČVUT|SU]],
:* schvaluje důležité [[Interní předpisy SU|interní předpisy]] a jejich změny. Za důležité [[Interní předpisy SU|interní předpisy]] se považují [[Interní předpisy SU|předpisy]], ve kterých je to uvedeno a všechny [[Interní předpisy SU|předpisy]], které se týkají financí.
+
:* schvaluje důležité interní předpisy a jejich změny. Za důležité interní předpisy se považují předpisy, ve kterých je to uvedeno a všechny předpisy, které se týkají financí.
: e) Usnesení [[shromáždění klubů]] je přijato, pokud pro ně hlasovali [[Předseda klubu SU|předsedové klubů]] s více než 50 % všech rozdělených hlasů. Pro usnesení o zániku [[Studentská unie ČVUT|SU]] musí hlasovat všichni [[Předseda klubu SU|předsedové klubů]]. Usnesení [[shromáždění klubů]] musí být vydáno písemně, podepsáno přítomnými [[Předseda klubu SU|předsedy klubů]] a zveřejněno.
+
: e) Usnesení shromáždění klubů je přijato, pokud pro ně hlasovali [[Předseda klubu SU|předsedové klubů]] s více než 50 % všech rozdělených hlasů. Pro usnesení o zániku [[Studentská unie ČVUT|SU]] musí hlasovat všichni [[Předseda klubu SU|předsedové klubů]]. Usnesení shromáždění klubů musí být vydáno písemně, podepsáno přítomnými [[Předseda klubu SU|předsedy klubů]] a zveřejněno.
  
===7. [[Výbor Studentského parlamentu|Výbory Studentského parlamentu]]===
+
===7. Výbory Studentského parlamentu===
  
: a) [[Výbor Studentského parlamentu]] (dále jen „[[Výbor Studentského parlamentu|výbor]]“) je pracovní a poradní skupinou [[Studentský parlament|Studentského parlamentu]], jeho členové jsou jmenováni a odvoláváni usnesením [[Studentský parlament|Studentského parlamentu]]. [[Výbor Studentského parlamentu|Výbor]] musí mít aspoň tři členy.
+
: a) Výbor Studentského parlamentu (dále jen „výbor“) je pracovní a poradní skupinou Studentského parlamentu, jeho členové jsou jmenováni a odvoláváni usnesením Studentského parlamentu. Výbor musí mít aspoň tři členy.
: b) Pravomoci a povinnosti [[Výbor Studentského parlamentu|výboru]] jsou definovány [[Interní předpisy SU|interním předpisem]].
+
: b) Pravomoci a povinnosti výboru jsou definovány interním předpisem.
: c) Funkční období členů [[Výbor Studentského parlamentu|výboru]] nesmí být delší než dva roky.
+
: c) Funkční období členů výboru nesmí být delší než dva roky.
: d) Povinnými [[Výbor Studentského parlamentu|výbory]] jsou:
+
: d) Povinnými výbory jsou:
:* „[[Rada studentských samospráv]]“, která zastupuje [[Studentská unie ČVUT|SU]] při jednání se SÚZ ČVUT,
+
:* „Rada studentských samospráv“, která zastupuje [[Studentská unie ČVUT|SU]] při jednání se SÚZ ČVUT,
:* „[[Grantový výbor]]“, který rozděluje finance z fondu projektů na jednotlivé projekty,
+
:* „Grantový výbor“, který rozděluje finance z fondu projektů na jednotlivé projekty,
:* „[[Kontrolní výbor]]“, který kontroluje činnost [[Centrála SU|centrály]] a [[Klub SU|klubů]].
+
:* „Kontrolní výbor“, který kontroluje činnost centrály a klubů.
: e) Další [[Výbor Studentského parlamentu|výbory Studentského parlamentu]] vytváří a ruší [[Studentský parlament]].
+
: e) Další výbory Studentského parlamentu vytváří a ruší Studentský parlament.
  
===8. [[Centrála SU|Centrála]]===
+
===8. Centrála===
  
: a) [[Centrála SU|Centrála]] je výkonnou částí [[Studentská unie ČVUT|SU]]. Hlavou [[Centrála SU|centrály]] je [[Prezident SU|prezident]].
+
: a) Centrála je výkonnou částí [[Studentská unie ČVUT|SU]]. Hlavou centrály je prezident.
: b) Počet členů [[Centrála SU|centrály]] nesmí být nižší než tři. Členy [[Centrála SU|centrály]] jsou i [[Prezident SU|prezident]] a [[Viceprezident SU|viceprezident]] (pokud je jmenován). Členové [[Centrála SU|centrály]] jsou navrhováni [[Prezident SU|prezidentem]] a schvalováni [[Studentský parlament|Studentským parlamentem]]. Pravomoci jednotlivých členů [[Centrála SU|centrály]] schvaluje [[Centrála SU|centrála]] v rámci pravomocí jí svěřených.
+
: b) Počet členů centrály nesmí být nižší než tři. Členy centrály jsou i prezident a viceprezident (pokud je jmenován). Členové centrály jsou navrhováni prezidentem a schvalováni Studentským parlamentem. Pravomoci jednotlivých členů centrály schvaluje centrála v rámci pravomocí jí svěřených.
: c) Funkční období členů [[Centrála SU|centrály]] trvá dva roky. Členové [[Centrála SU|centrály]] mohou být [[Prezident SU|prezidentem]] odvoláni. Členové [[Centrála SU|centrály]] automaticky pozbývají mandátu při odvolání nebo odstoupení [[Prezident SU|prezidenta]].
+
: c) Funkční období členů centrály trvá dva roky. Členové centrály mohou být prezidentem odvoláni. Členové centrály automaticky pozbývají mandátu při odvolání nebo odstoupení prezidenta.
: d) [[Centrála SU|Centrála]] se schází zpravidla jednou měsíčně. Zasedání svolává [[Prezident SU|prezident]]. Lhůty pro svolání a způsob svolání zasedání určuje [[Centrála SU|centrála]] usnesením.
+
: d) Centrála se schází zpravidla jednou měsíčně. Zasedání svolává prezident. Lhůty pro svolání a způsob svolání zasedání určuje centrála usnesením.
: e) [[Centrála SU|Centrála]]
+
: e) Centrála
 
:* zajišťuje chod [[Studentská unie ČVUT|SU]] a styk s veřejností,
 
:* zajišťuje chod [[Studentská unie ČVUT|SU]] a styk s veřejností,
 
:* navrhuje rozpočet [[Studentská unie ČVUT|SU]], priority a plán činnosti,
 
:* navrhuje rozpočet [[Studentská unie ČVUT|SU]], priority a plán činnosti,
:* vypracuje rozpočet [[Centrála SU|centrály]] a výroční zprávu,
+
:* vypracuje rozpočet centrály a výroční zprávu,
:* má právo kontrolovat činnost [[Klub SU|klubů]],
+
:* má právo kontrolovat činnost klubů,
:* odnímá členství členům, kteří nejsou členy [[Klub SU|klubů]] a porušili [[stanovy SU]],
+
:* odnímá členství členům, kteří nejsou členy klubů a porušili [[stanovy SU]],
:* pozastavuje činnost [[Klub SU|klubu]] v případě porušování [[Stanovy SU|stanov]] nebo interních [[Interní předpisy SU|předpisů]] [[Orgány SU|orgány klubu]].
+
:* pozastavuje činnost klubu v případě porušování [[Stanovy SU|stanov]] nebo interních předpisů orgány klubu.
: f) [[Centrála SU|Centrála]] je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina  jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů [[Centrála SU|centrály]]. Usnesení [[Centrála SU|centrály]] musí být vydáno písemně a zveřejněno. Proti rozhodnutí [[Centrála SU|centrály]] je možno se odvolat do 14 dnů od vydání usnesení ke [[Studentský parlament|Studentskému parlamentu]].
+
: f) Centrála je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina  jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů centrály. Usnesení centrály musí být vydáno písemně a zveřejněno. Proti rozhodnutí centrály je možno se odvolat do 14 dnů od vydání usnesení ke Studentskému parlamentu.
  
===9. [[Prezident SU|Prezident]]===
+
===9. Prezident===
  
: a) [[Prezident SU|Prezident]] je statutárním [[Orgány SU|orgánem SU]], řídí [[Studentská unie ČVUT|SU]] a navenek ji zastupuje.  
+
: a) Prezident je statutárním orgánem SU, řídí [[Studentská unie ČVUT|SU]] a navenek ji zastupuje.  
: b) Funkční období [[Prezident SU|prezidenta]] trvá dva roky. [[Prezident SU|Prezident]] může písemně pověřit některého ze členů [[Centrála SU|centrály]] výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
+
: b) Funkční období prezidenta trvá dva roky. Prezident může písemně pověřit některého ze členů centrály výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
: c) [[Prezident SU|Prezident]] nesmí zároveň zastávat funkci [[Předseda klubu SU|předsedy]] nebo [[Místopředseda klubu SU|místopředsedy klubu]]. Při odvolání nebo odstoupení [[Prezident SU|prezidenta]] přechází jeho pravomoci na [[Delegát Studentského parlamentu|delegáta Studentského parlamentu]] zastupujícího [[Klub SU|klub]], který má největší počet hlasů ve [[shromáždění klubů]].
+
: c) Prezident nesmí zároveň zastávat funkci [[Předseda klubu SU|předsedy]] nebo [[Místopředseda klubu SU|místopředsedy klubu]]. Při odvolání nebo odstoupení prezidenta přechází jeho pravomoci na delegáta Studentského parlamentu zastupujícího klub, který má největší počet hlasů ve shromáždění klubů.
: d) [[Prezident SU|Prezident]]
+
: d) Prezident
 
:* řídí a koordinuje činnost [[Studentská unie ČVUT|SU]],
 
:* řídí a koordinuje činnost [[Studentská unie ČVUT|SU]],
 
:* je odpovědný za její činnost a nese hmotnou odpovědnost za hospodaření [[Studentská unie ČVUT|SU]],
 
:* je odpovědný za její činnost a nese hmotnou odpovědnost za hospodaření [[Studentská unie ČVUT|SU]],
:* informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se [[Studentská unie ČVUT|SU]] a jejích [[Klub SU|klubů]],
+
:* informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se [[Studentská unie ČVUT|SU]] a jejích klubů,
:* spravuje finanční prostředky a majetek [[Studentská unie ČVUT|SU]] mimo finančních prostředků a majetku [[Klub SU|klubů]],
+
:* spravuje finanční prostředky a majetek [[Studentská unie ČVUT|SU]] mimo finančních prostředků a majetku klubů,
:* svolává zasedání [[Studentský parlament|Studentského parlamentu]] a [[Centrála SU|centrály]],
+
:* svolává zasedání Studentského parlamentu a centrály,
:* navrhuje a odvolává členy [[Centrála SU|centrály]],
+
:* navrhuje a odvolává členy centrály,
 
:* přijímá členy [[Studentská unie ČVUT|SU]] a zapisuje je na seznam nezávislých členů,
 
:* přijímá členy [[Studentská unie ČVUT|SU]] a zapisuje je na seznam nezávislých členů,
 
:* přijímá příspěvky a dary pro [[Studentská unie ČVUT|SU]],
 
:* přijímá příspěvky a dary pro [[Studentská unie ČVUT|SU]],
 
:* má nárok na odměnu.
 
:* má nárok na odměnu.
  
===10. [[Klub SU|Klub]]===
+
===10. Klub===
  
: a) [[Klub SU|Klub]] je zájmové sdružení určitého počtu členů, sdružující tyto členy za účelem prosazování společných zájmů.
+
: a) Klub je zájmové sdružení určitého počtu členů, sdružující tyto členy za účelem prosazování společných zájmů.
: b) Každý [[Klub SU|klub]] musí mít vlastní [[Stanovy klubu SU|stanovy]], které definují podmínky fungování [[Klub SU|klubu]]. [[Klub SU|Klub]] dále vydává [[Interní předpisy klubu SU|interní předpisy]] [[Klub SU|klubu]]. [[Stanovy klubu SU|Stanovy klubu]] a [[Interní předpisy klubu SU|interní předpisy]] [[Klub SU|klubu]] musí být v souladu se [[Stanovy SU|stanovami]] a [[Interní předpisy SU|interními předpisy SU]]. [[Stanovy klubu SU|Stanovy klubu]] a jejich změny schvaluje [[Představenstvo klubu SU|představenstvo]] a musí být schváleny [[Studentský parlament|Studentským parlamentem]].
+
: b) Každý klub musí mít vlastní stanovy, které definují podmínky fungování klubu. Klub dále vydává interní předpisy klubu. Stanovy klubu a interní předpisy klubu musí být v souladu se [[Stanovy SU|stanovami]] a interními předpisy SU. Stanovy klubu a jejich změny schvaluje představenstvo a musí být schváleny Studentským parlamentem.
: c) Založit [[Klub SU|klub]] může [[Přípravný výbor klubu SU|přípravný výbor]] složený ze tří členů. [[Přípravný výbor klubu SU|Přípravný výbor]] vytvoří a předloží [[Studentský parlament|Studentskému parlamentu]] ke schválení [[Stanovy klubu SU|stanovy klubu]] a cíle [[Klub SU|klubu]]. [[Klub SU|Klub]] začíná fungovat schválením [[Stanovy klubu SU|stanov]]. [[Přípravný výbor klubu SU|Přípravný výbor]] se stává [[Představenstvo klubu SU|představenstvem klubu]].
+
: c) Založit klub může přípravný výbor složený ze tří členů. Přípravný výbor vytvoří a předloží Studentskému parlamentu ke schválení stanovy klubu a cíle klubu. Klub začíná fungovat schválením stanov. Přípravný výbor se stává představenstvem klubu.
: d) V případě porušování [[Stanovy SU|stanov]] nebo [[Interní předpisy SU|interních předpisů]] [[Orgány SU|orgány klubu]] je [[Centrála SU|centrála]] oprávněna pozastavit činnost [[Klub SU|klubu]]. [[Prezident SU|Prezident]] tímto získává pravomoci [[Předseda klubu SU|předsedy klubu]] a [[Centrála SU|centrála]] pravomoci [[Představenstvo klubu SU|představenstva klubu]]. V případě, že se původní [[Představenstvo klubu SU|představenstvo]] odvolá do sedmi dnů proti rozhodnutí [[Centrála SU|centrály]], není [[Centrála SU|centrála]] oprávněna do doby projednání odvolání [[Studentský parlament|Studentským parlamentem]] provádět jakékoliv nezvratné a zásadní kroky s finančními prostředky a majetkem [[Klub SU|klubu]].
+
: d) V případě porušování [[Stanovy SU|stanov]] nebo interních předpisů orgány klubu je centrála oprávněna pozastavit činnost klubu. Prezident tímto získává pravomoci [[Předseda klubu SU|předsedy klubu]] a centrála pravomoci představenstva klubu. V případě, že se původní představenstvo odvolá do sedmi dnů proti rozhodnutí centrály, není centrála oprávněna do doby projednání odvolání Studentským parlamentem provádět jakékoliv nezvratné a zásadní kroky s finančními prostředky a majetkem klubu.
: e) [[Klub SU|Klub]] zaniká, jestliže se pro zánik vysloví všichni členové [[Představenstvo klubu SU|představenstva]]. O majetku zaniklého [[Klub SU|klubu]] rozhodne [[Studentský parlament]]. V případě, že je pozastavena činnost [[Klub SU|klubu]], může rozhodnout o zániku [[Klub SU|klubu]] [[Studentský parlament]].
+
: e) Klub zaniká, jestliže se pro zánik vysloví všichni členové představenstva. O majetku zaniklého klubu rozhodne Studentský parlament. V případě, že je pozastavena činnost klubu, může rozhodnout o zániku klubu Studentský parlament.
  
===11. [[Představenstvo klubu SU|Představenstvo]]===
+
===11. Představenstvo===
  
: a) [[Představenstvo klubu SU|Představenstvo klubu]] je výkonnou částí [[Klub SU|klubu]]. Hlavou [[Představenstvo klubu SU|představenstva]] je [[Předseda klubu SU|předseda]].
+
: a) Představenstvo klubu je výkonnou částí klubu. Hlavou představenstva je [[Předseda klubu SU|předseda]].
: b) Členové [[Představenstvo klubu SU|představenstva]] jsou voleni v souladu se [[Stanovy klubu SU|stanovami klubu]]. Počet členů [[Představenstvo klubu SU|představenstva]] nesmí být nižší než tři.
+
: b) Členové představenstva jsou voleni v souladu se stanovami klubu. Počet členů představenstva nesmí být nižší než tři.
: c) Funkční období členů [[Představenstvo klubu SU|představenstva]] trvá nejdéle dva roky. Členové [[Představenstvo klubu SU|představenstva]] mohou být v souladu se [[Stanovy klubu SU|stanovami klubu]] členy [[Klub SU|klubu]] odvoláni.
+
: c) Funkční období členů představenstva trvá nejdéle dva roky. Členové představenstva mohou být v souladu se stanovami klubu členy klubu odvoláni.
: d) Schůze [[Představenstvo klubu SU|představenstva]], jejich termíny a způsob svolání definují [[Stanovy klubu SU|stanovy]] a [[Interní předpisy klubu SU|interní předpisy klubu]]. [[Představenstvo klubu SU|Představenstvo]] se schází minimálně jednou za půl roku.
+
: d) Schůze představenstva, jejich termíny a způsob svolání definují stanovy a interní předpisy klubu. Představenstvo se schází minimálně jednou za půl roku.
: e) [[Představenstvo klubu SU|Představenstvo]]
+
: e) Představenstvo
:* schvaluje [[Stanovy klubu SU|stanovy klubu]] a jejich změny,
+
:* schvaluje stanovy klubu a jejich změny,
:* schvaluje a mění [[Interní předpisy klubu SU|interní předpisy klubu]],
+
:* schvaluje a mění interní předpisy klubu,
:* zajišťuje chod [[Klub SU|klubu]] a styk s veřejností,
+
:* zajišťuje chod klubu a styk s veřejností,
 
:* volí a odvolává [[Předseda klubu SU|předsedu]],
 
:* volí a odvolává [[Předseda klubu SU|předsedu]],
 
:* schvaluje [[Místopředseda klubu SU|místopředsedu]],
 
:* schvaluje [[Místopředseda klubu SU|místopředsedu]],
:* schvaluje rozpočet, cíle a plán činnosti [[Klub SU|klubu]],
+
:* schvaluje rozpočet, cíle a plán činnosti klubu,
:* schvaluje výroční zprávu [[Klub SU|klubu]],
+
:* schvaluje výroční zprávu klubu,
:* schvaluje odměny členům [[Klub SU|klubu]],
+
:* schvaluje odměny členům klubu,
:* odnímá členství členům [[Klub SU|klubu]], pokud porušili [[stanovy SU]] nebo [[Stanovy klubu SU|klubu]],
+
:* odnímá členství členům klubu, pokud porušili [[stanovy SU]] nebo klubu,
:* odvolává se proti pozastavení činnosti [[Klub SU|klubu]] ke [[Studentský parlament|Studentskému parlamentu]],
+
:* odvolává se proti pozastavení činnosti klubu ke Studentskému parlamentu,
:* schvaluje zánik [[Klub SU|klubu]].
+
:* schvaluje zánik klubu.
: f) [[Představenstvo klubu SU|Představenstvo]] je schopno jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů [[Představenstvo klubu SU|představenstva]], není-li ve [[Stanovy klubu SU|stanovách klubu]] uvedeno jinak. Usnesení o schválení či změně [[Stanovy klubu SU|stanov klubu]] je přijato, hlasovala-li pro něj dvoutřetinová většina všech členů [[Představenstvo klubu SU|představenstva]]. Pro usnesení o zániku [[Klub SU|klubu]] musí hlasovat všichni členové [[Představenstvo klubu SU|představenstva]]. Usnesení [[Představenstvo klubu SU|představenstva]] musí být vydáno písemně a zveřejněno.
+
: f) Představenstvo je schopno jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů představenstva, není-li ve stanovách klubu uvedeno jinak. Usnesení o schválení či změně stanov klubu je přijato, hlasovala-li pro něj dvoutřetinová většina všech členů představenstva. Pro usnesení o zániku klubu musí hlasovat všichni členové představenstva. Usnesení představenstva musí být vydáno písemně a zveřejněno.
: g) [[Představenstvo klubu SU|Představenstvo]] je povinno uspořádat referendum o odvolání člena [[Představenstvo klubu SU|představenstva]] na základě petice minimálně 30 % členů [[Klub SU|klubu]]. Referendum musí být uspořádáno nejpozději do 60 dnů od předání petice [[Předseda klubu SU|předsedovi klubu]]. O odvolání člena [[Představenstvo klubu SU|představenstva]] rozhodne nadpoloviční většina všech členů klubu, kteří jsou oprávněni jej volit.
+
: g) Představenstvo je povinno uspořádat referendum o odvolání člena představenstva na základě petice minimálně 30 % členů klubu. Referendum musí být uspořádáno nejpozději do 60 dnů od předání petice [[Předseda klubu SU|předsedovi klubu]]. O odvolání člena představenstva rozhodne nadpoloviční většina všech členů klubu, kteří jsou oprávněni jej volit.
  
 
===12. [[Předseda klubu SU|Předseda]] a [[Místopředseda klubu SU|místopředseda]]===
 
===12. [[Předseda klubu SU|Předseda]] a [[Místopředseda klubu SU|místopředseda]]===
  
: a) [[Předseda klubu SU|Předseda]] řídí [[Klub SU|klub]] a navenek jej zastupuje. [[Předseda klubu SU|Předsedu]] jmenuje [[Prezident SU|prezident]] na základě návrhu [[Představenstvo klubu SU|představenstva]].
+
: a) [[Předseda klubu SU|Předseda]] řídí klub a navenek jej zastupuje. [[Předseda klubu SU|Předsedu]] jmenuje prezident na základě návrhu představenstva.
: b) Funkční období [[Předseda klubu SU|předsedy]] trvá dva roky, pokud [[Stanovy klubu SU|stanovy klubu]] nestanoví kratší dobu. [[Předseda klubu SU|Předseda]] může písemně pověřit některého ze členů [[Klub SU|klubu]] výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
+
: b) Funkční období [[Předseda klubu SU|předsedy]] trvá dva roky, pokud stanovy klubu nestanoví kratší dobu. [[Předseda klubu SU|Předseda]] může písemně pověřit některého ze členů klubu výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
 
: c) [[Předseda klubu SU|Předseda]]
 
: c) [[Předseda klubu SU|Předseda]]
:* řídí a koordinuje činnost [[Klub SU|klubu]],
+
:* řídí a koordinuje činnost klubu,
:* je odpovědný za činnost a hospodaření [[Klub SU|klubu]] a nese hmotnou odpovědnost za hospodaření [[Klub SU|klubu]] a na základě pověření [[Prezident SU|prezidenta]] je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem [[Klub SU|klubu]] a jménem [[Klub SU|klubu]] samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše.
+
:* je odpovědný za činnost a hospodaření klubu a nese hmotnou odpovědnost za hospodaření klubu a na základě pověření prezidenta je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem klubu a jménem klubu samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše.
:* informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se [[Klub SU|klubu]],
+
:* informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se klubu,
:* spravuje finanční prostředky a majetek [[Klub SU|klubu]],
+
:* spravuje finanční prostředky a majetek klubu,
:* svolává zasedání [[Představenstvo klubu SU|představenstva]],
+
:* svolává zasedání představenstva,
:* vyhlašuje volby do [[Představenstvo klubu SU|představenstva]],
+
:* vyhlašuje volby do představenstva,
:* přijímá členy [[Klub SU|klubu]] a zapisuje je na seznam členů [[Klub SU|klubu]],
+
:* přijímá členy klubu a zapisuje je na seznam členů klubu,
:* přijímá příspěvky a dary pro [[Klub SU|klub]],
+
:* přijímá příspěvky a dary pro klub,
 
:* má nárok na odměnu.
 
:* má nárok na odměnu.
: d) [[Předseda klubu SU|Předseda]] nesmí zároveň zastávat funkci [[Předseda klubu SU|předsedy]] nebo [[Místopředseda klubu SU|místopředsedy]] jiného [[Klub SU|klubu]].
+
: d) [[Předseda klubu SU|Předseda]] nesmí zároveň zastávat funkci [[Předseda klubu SU|předsedy]] nebo [[Místopředseda klubu SU|místopředsedy]] jiného klubu.
: e) Pravomoci [[Místopředseda klubu SU|místopředsedy]] definují [[Stanovy klubu SU|stanovy klubu]].
+
: e) Pravomoci [[Místopředseda klubu SU|místopředsedy]] definují stanovy klubu.
  
 
===13. Přechodná, závěrečná a zrušující ustanovení===
 
===13. Přechodná, závěrečná a zrušující ustanovení===
  
 
: a) Zrušují se [[Stanovy SU|stanovy]] schválené dne 25. 4. 2002.
 
: a) Zrušují se [[Stanovy SU|stanovy]] schválené dne 25. 4. 2002.
: b) Ke dni registrace [[Stanovy SU|stanov]] na ministerstvu vnitra ČR se slučuje Studentská samospráva Strahova (dále jen „SSS“), občanské sdružení, IČ 00571032, a [[Studentská Unie ČVUT]], občanské sdružení, IČ 67981224 s tím, že nová organizace bude působit pod jménem „[[Studentská unie ČVUT]].“ SSS nemá žádný majetek a členové SSS se stávají členy [[Klub SU|klubu]] Silicon Hill [[Studentská unie ČVUT|Studentské unie ČVUT]].
+
: b) Ke dni registrace [[Stanovy SU|stanov]] na ministerstvu vnitra ČR se slučuje Studentská samospráva Strahova (dále jen „SSS“), občanské sdružení, IČ 00571032, a [[Studentská unie ČVUT]], občanské sdružení, IČ 67981224 s tím, že nová organizace bude působit pod jménem „[[Studentská unie ČVUT]].“ SSS nemá žádný majetek a členové SSS se stávají členy klubu Silicon Hill [[Studentská unie ČVUT|Studentské unie ČVUT]].
: c) [[Grémium SU]] se přejmenovává na „[[Studentský parlament]]“, členové [[Grémium SU|grémia SU]] se stávají [[Delegát Studentského parlamentu|delegáty]] a jejich funkční období se zkracuje do 31. 3. 2005. Novým [[Delegát Studentského parlamentu|delegátům]] začíná funkční období 1. 4. 2005.
+
: c) Grémium SU se přejmenovává na „Studentský parlament“, členové grémia SU se stávají delegáty a jejich funkční období se zkracuje do 31. 3. 2005. Novým delegátům začíná funkční období 1. 4. 2005.
: d) Členy [[Výbor Studentského parlamentu|výboru Studentského parlamentu]] „[[Rada studentských samospráv]]“ se ke dni schválení těchto [[Stanovy SU|stanov]] stávají členové stávající [[Rada studentských samospráv|Rady studentských samospráv]], společného [[Orgány SU|orgánu]] studentských samospráv na kolejích ČVUT. Tímto se stávající [[Rada studentských samospráv]] stává součástí [[Studentská unie ČVUT|SU]] a její funkční období se zkracuje do 31.3.2005.
+
: d) Členy výboru Studentského parlamentu „Rada studentských samospráv“ se ke dni schválení těchto [[Stanovy SU|stanov]] stávají členové stávající Rady studentských samospráv, společného orgánu studentských samospráv na kolejích ČVUT. Tímto se stávající Rada studentských samospráv stává součástí [[Studentská unie ČVUT|SU]] a její funkční období se zkracuje do 31.3.2005.
  
  
Schváleno na zasedání [[Grémium SU|grémia Studentské Unie ČVUT]] v Praze dne 3. 3. 2005.
+
Schváleno na zasedání grémia Studentské Unie ČVUT v Praze dne 3. 3. 2005.
  
  
: Stanislav Šmejkal, [[Prezident SU|prezident SU ČVUT]]
+
: Stanislav Šmejkal, prezident SU ČVUT
: Marek Fikrle, [[Viceprezident SU|viceprezident SU ČVUT]]
+
: Marek Fikrle, viceprezident SU ČVUT
 
: Zbyněk Čech, [[Předseda klubu SU|předseda klubu]] Silicon Hill
 
: Zbyněk Čech, [[Předseda klubu SU|předseda klubu]] Silicon Hill
 
: Tomáš Líbenek, [[Předseda klubu SU|předseda klubu]] Pod-O-Lee
 
: Tomáš Líbenek, [[Předseda klubu SU|předseda klubu]] Pod-O-Lee

Verze z 27. 12. 2012, 17:10


5. Stanovy Studentské unie ČVUT

1. O sdružení

a) Název sdružení je Studentská unie ČVUT (dále jen „SU“).
b) Sídlem sdružení je Zikova 4, 166 36 Praha 6.
c) IČ sdružení je 67981224.
d) Studentská unie ČVUT je založena podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů jako občanské sdružení, které přijímá tyto stanovy.

2. Poslání a činnost

a) organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
b) hájení zájmů a práv studentů ČVUT a členů SU,
c) využití informačních technologií pro podporu studia,
d) organizování volného času studentů a členů SU,
e) nákup, správa a prodej majetku pořízeného k dosahování cílů a záměrů SU,
f) podpora mobility studentů a členů,
g) činnost vyvíjená za účelem dosahování cílů a záměrů SU.

3. Člen a členství

a) Členy SU se mohou stát studenti ČVUT a další fyzické osoby, jež vyvíjejí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů sdružení. Člen kteréhokoliv z klubů je členem SU. O přijetí za člena klubu rozhoduje předseda klubu. O přijetí člena, který není členem klubu, rozhoduje prezident SU.
b) Každý člen musí být zapsán na seznam členů klubu nebo na seznam nezávislých členů. U každého člena musí být uvedeno jméno, příjmení, jednoznačný identifikátor definovaný interním předpisem, e-mailová adresa a podpis. Člen svým podpisem stvrzuje prohlášení, že se stává členem SU dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, interní předpisy a souhlasí se zpracováním osobních údajů při evidenci členů.
c) Každý člen má právo
 • být informován o činnosti orgánů SU prostřednictvím zápisů ze schůzí, formou výročních zpráv a finančních výkazů v souladu s interními předpisy,
 • obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na orgány SU a obdržet do 30 dnů odpověď,
 • volit a být volen do vedení v souladu se stanovami a interními předpisy,
 • požívat definovaných výhod člena SU, případně člena klubu.
d) Každý člen má povinnost
 • řídit se stanovami a interními předpisy SU a klubu, kterého je členem,
 • platit členské příspěvky, pokud mu nebyly odpuštěny,
 • zdržet se jednání, které by poškozovalo dobré jméno SU,
 • chránit a hospodárně využívat majetek SU.
e) Každý, kdo je zvolen nebo jmenován do jakékoliv funkce, může z této funkce odstoupit.
f) Členství v SU zaniká
 • vystoupením, a to písemně do rukou předsedy klubu, pokud jde o člena klubu, nebo prezidenta SU, pokud jde o nezávislého člena,
 • nezaplacením členských příspěvků, a uplynutím příslušné lhůty, po kterou je členství pozastaveno,
 • odnětím členství představenstvem klubu, pokud jde o člena klubu, nebo centrálou, pokud jde o nezávislého člena.

4. Orgány

a) Orgány SU jsou
 • Studentský parlament,
 • shromáždění klubů,
 • výbor studentského parlamentu,
 • centrála,
 • prezident,
 • viceprezident.
b) Orgány klubů SU jsou

5. Studentský parlament

a) Nejvyšším orgánem SU je Studentský parlament, který je složen z delegátů.
b) Delegáty Studentského parlamentu jsou:
 • prezident SU,
 • dva zástupci AS ČVUT, delegovaní usnesením studentské komory AS ČVUT, kteří zastupují studenty ČVUT,
 • zástupci akademických senátů fakult ČVUT, kteří zastupují studenty fakult ČVUT. Každý AS má ve Studentském parlamentu nejvýše jednoho zástupce, delegovaného usnesením studentské komory daného AS,
 • patnáct zástupců klubů SU v souladu s interními předpisy, kteří zastupují členy klubů.
c) Kluby jsou rozděleny do kategorií podle svého zaměření. Jednotlivé kategorie klubů jsou: kolejní, kulturní, sportovní a zahraniční. Každá kategorie má ve Studentském parlamentu vyčleněn určitý počet míst pro delegáty. Přesné počty delegátů definuje interní předpis SU. Předsedové klubů v dané kategorii se dohodnou na obsazení delegátských míst jednohlasně. Pokud nedojde k dohodě, rozhodnou předsedové klubů v dané kategorii hlasováním podle pravidel pro hlasování shromáždění klubů. Pokud zůstanou i potom neobsazena některá delegátská místa, budou obsazena zástupci klubů s největším počtem hlasů. Každý klub může mít pouze jednoho zástupce mezi delegáty – zástupci klubů. Za každého delegáta může být jmenován náhradník. Náhradník může zastupovat delegáta na zasedání Studentského parlamentu, pokud jej k tomu delegát písemně zmocní.
d) Studentský parlament se schází minimálně jednou za pololetí. Zasedání svolává prezident SU nejpozději 14 dnů před jeho konáním. Mimořádné zasedání svolává prezident, pokud to považuje za nutné nebo pokud o to požádá aspoň třetina delegátů Studentského parlamentu. Lhůty pro svolání mimořádného zasedání a způsob svolání zasedání určuje Studentský parlament usnesením.
e) Delegát Studentského parlamentu má funkční období dva roky. Odvolat delegáta může ten, kdo jej delegoval. Delegát pozbývá mandát, pokud se bez omluvy nedostaví na tři po sobě jdoucí řádně svolaná zasedání nebo se nedostaví na žádné jednání po dobu delší než jeden rok. V tom případě se delegátem stává náhradník, pokud je jmenován.
f) Studentský parlament
 • schvaluje stanovy SU a jejich změny,
 • schvaluje a mění interní předpisy SU,
 • rozhoduje o členství SU v jiných sdruženích a spolcích,
 • schvaluje výroční zprávu SU,
 • vytváří výbory Studentského parlamentu,
 • schvaluje a odvolává členy výborů Studentského parlamentu,
 • schvaluje zprávy výborů Studentského parlamentu,
 • volí a odvolává prezidenta SU,
 • schvaluje a odvolává členy centrály,
 • schvaluje rozpočet centrály SU,
 • určuje odměny členům centrály,
 • schvaluje zánik SU a rozhoduje o využití zbylého majetku SU,
 • schvaluje stanovy klubů SU a jejich změny,
 • schvaluje výši a podmínky placení členských příspěvků včetně podmínek pro jejich odpouštění,
 • rozhoduje o odvolání předsedy klubu, který má pozastavenou činnost,
 • rozhoduje o zániku klubu, který má méně než tři členy,
 • rozhoduje o odvolání klubů SU a členů SU proti rozhodnutí centrály SU,
 • rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou stanovami SU nebo interními předpisy svěřeny ostatním orgánům SU.
g) Studentský parlament je schopen jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů. Usnesení o schválení či změně stanov je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech delegátů. Pro usnesení o zániku SU musí hlasovat všichni delegáti Studentského parlamentu. Usnesení Studentského parlamentu musí být vydáno písemně a zveřejněno.

6. Shromáždění klubů

a) Shromáždění klubů je složeno z předsedů všech klubů SU.
b) Počet hlasů jednotlivých předsedů je definován jako celá část desítkového logaritmu definovaného příjmu klubu v tisících Kč, minimálně 1 hlas. Definovaný příjem klubu je definován jako součet příjmů od členů klubu (členské příspěvky, platby za služby, dary apod.) a příjmů získaných mimo SU (granty, dary, platby za služby), a to za minulé pololetí. Do definovaných příjmů nejsou započítané žádné platby v rámci SU.
c) Shromáždění klubů se schází tehdy, pokud studentský parlament schválí usnesení, které zároveň schvaluje shromáždění klubů. Zasedání svolává prezident po dohodě s předsedy klubů. Zasedání je možné opakovat, pokud nebylo u všech bodů jednání dosaženo usnesení. To znamená, že musí být usnesení Studentského parlamentu buď nadpoloviční většinou hlasů schváleno, nebo nadpoloviční většinou hlasů zamítnuto.
d) Shromáždění klubů
 • schvaluje stanovy SU a jejich změny,
 • schvaluje zánik SU,
 • schvaluje důležité interní předpisy a jejich změny. Za důležité interní předpisy se považují předpisy, ve kterých je to uvedeno a všechny předpisy, které se týkají financí.
e) Usnesení shromáždění klubů je přijato, pokud pro ně hlasovali předsedové klubů s více než 50 % všech rozdělených hlasů. Pro usnesení o zániku SU musí hlasovat všichni předsedové klubů. Usnesení shromáždění klubů musí být vydáno písemně, podepsáno přítomnými předsedy klubů a zveřejněno.

7. Výbory Studentského parlamentu

a) Výbor Studentského parlamentu (dále jen „výbor“) je pracovní a poradní skupinou Studentského parlamentu, jeho členové jsou jmenováni a odvoláváni usnesením Studentského parlamentu. Výbor musí mít aspoň tři členy.
b) Pravomoci a povinnosti výboru jsou definovány interním předpisem.
c) Funkční období členů výboru nesmí být delší než dva roky.
d) Povinnými výbory jsou:
 • „Rada studentských samospráv“, která zastupuje SU při jednání se SÚZ ČVUT,
 • „Grantový výbor“, který rozděluje finance z fondu projektů na jednotlivé projekty,
 • „Kontrolní výbor“, který kontroluje činnost centrály a klubů.
e) Další výbory Studentského parlamentu vytváří a ruší Studentský parlament.

8. Centrála

a) Centrála je výkonnou částí SU. Hlavou centrály je prezident.
b) Počet členů centrály nesmí být nižší než tři. Členy centrály jsou i prezident a viceprezident (pokud je jmenován). Členové centrály jsou navrhováni prezidentem a schvalováni Studentským parlamentem. Pravomoci jednotlivých členů centrály schvaluje centrála v rámci pravomocí jí svěřených.
c) Funkční období členů centrály trvá dva roky. Členové centrály mohou být prezidentem odvoláni. Členové centrály automaticky pozbývají mandátu při odvolání nebo odstoupení prezidenta.
d) Centrála se schází zpravidla jednou měsíčně. Zasedání svolává prezident. Lhůty pro svolání a způsob svolání zasedání určuje centrála usnesením.
e) Centrála
 • zajišťuje chod SU a styk s veřejností,
 • navrhuje rozpočet SU, priority a plán činnosti,
 • vypracuje rozpočet centrály a výroční zprávu,
 • má právo kontrolovat činnost klubů,
 • odnímá členství členům, kteří nejsou členy klubů a porušili stanovy SU,
 • pozastavuje činnost klubu v případě porušování stanov nebo interních předpisů orgány klubu.
f) Centrála je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů centrály. Usnesení centrály musí být vydáno písemně a zveřejněno. Proti rozhodnutí centrály je možno se odvolat do 14 dnů od vydání usnesení ke Studentskému parlamentu.

9. Prezident

a) Prezident je statutárním orgánem SU, řídí SU a navenek ji zastupuje.
b) Funkční období prezidenta trvá dva roky. Prezident může písemně pověřit některého ze členů centrály výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
c) Prezident nesmí zároveň zastávat funkci předsedy nebo místopředsedy klubu. Při odvolání nebo odstoupení prezidenta přechází jeho pravomoci na delegáta Studentského parlamentu zastupujícího klub, který má největší počet hlasů ve shromáždění klubů.
d) Prezident
 • řídí a koordinuje činnost SU,
 • je odpovědný za její činnost a nese hmotnou odpovědnost za hospodaření SU,
 • informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se SU a jejích klubů,
 • spravuje finanční prostředky a majetek SU mimo finančních prostředků a majetku klubů,
 • svolává zasedání Studentského parlamentu a centrály,
 • navrhuje a odvolává členy centrály,
 • přijímá členy SU a zapisuje je na seznam nezávislých členů,
 • přijímá příspěvky a dary pro SU,
 • má nárok na odměnu.

10. Klub

a) Klub je zájmové sdružení určitého počtu členů, sdružující tyto členy za účelem prosazování společných zájmů.
b) Každý klub musí mít vlastní stanovy, které definují podmínky fungování klubu. Klub dále vydává interní předpisy klubu. Stanovy klubu a interní předpisy klubu musí být v souladu se stanovami a interními předpisy SU. Stanovy klubu a jejich změny schvaluje představenstvo a musí být schváleny Studentským parlamentem.
c) Založit klub může přípravný výbor složený ze tří členů. Přípravný výbor vytvoří a předloží Studentskému parlamentu ke schválení stanovy klubu a cíle klubu. Klub začíná fungovat schválením stanov. Přípravný výbor se stává představenstvem klubu.
d) V případě porušování stanov nebo interních předpisů orgány klubu je centrála oprávněna pozastavit činnost klubu. Prezident tímto získává pravomoci předsedy klubu a centrála pravomoci představenstva klubu. V případě, že se původní představenstvo odvolá do sedmi dnů proti rozhodnutí centrály, není centrála oprávněna do doby projednání odvolání Studentským parlamentem provádět jakékoliv nezvratné a zásadní kroky s finančními prostředky a majetkem klubu.
e) Klub zaniká, jestliže se pro zánik vysloví všichni členové představenstva. O majetku zaniklého klubu rozhodne Studentský parlament. V případě, že je pozastavena činnost klubu, může rozhodnout o zániku klubu Studentský parlament.

11. Představenstvo

a) Představenstvo klubu je výkonnou částí klubu. Hlavou představenstva je předseda.
b) Členové představenstva jsou voleni v souladu se stanovami klubu. Počet členů představenstva nesmí být nižší než tři.
c) Funkční období členů představenstva trvá nejdéle dva roky. Členové představenstva mohou být v souladu se stanovami klubu členy klubu odvoláni.
d) Schůze představenstva, jejich termíny a způsob svolání definují stanovy a interní předpisy klubu. Představenstvo se schází minimálně jednou za půl roku.
e) Představenstvo
 • schvaluje stanovy klubu a jejich změny,
 • schvaluje a mění interní předpisy klubu,
 • zajišťuje chod klubu a styk s veřejností,
 • volí a odvolává předsedu,
 • schvaluje místopředsedu,
 • schvaluje rozpočet, cíle a plán činnosti klubu,
 • schvaluje výroční zprávu klubu,
 • schvaluje odměny členům klubu,
 • odnímá členství členům klubu, pokud porušili stanovy SU nebo klubu,
 • odvolává se proti pozastavení činnosti klubu ke Studentskému parlamentu,
 • schvaluje zánik klubu.
f) Představenstvo je schopno jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů představenstva, není-li ve stanovách klubu uvedeno jinak. Usnesení o schválení či změně stanov klubu je přijato, hlasovala-li pro něj dvoutřetinová většina všech členů představenstva. Pro usnesení o zániku klubu musí hlasovat všichni členové představenstva. Usnesení představenstva musí být vydáno písemně a zveřejněno.
g) Představenstvo je povinno uspořádat referendum o odvolání člena představenstva na základě petice minimálně 30 % členů klubu. Referendum musí být uspořádáno nejpozději do 60 dnů od předání petice předsedovi klubu. O odvolání člena představenstva rozhodne nadpoloviční většina všech členů klubu, kteří jsou oprávněni jej volit.

12. Předseda a místopředseda

a) Předseda řídí klub a navenek jej zastupuje. Předsedu jmenuje prezident na základě návrhu představenstva.
b) Funkční období předsedy trvá dva roky, pokud stanovy klubu nestanoví kratší dobu. Předseda může písemně pověřit některého ze členů klubu výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
c) Předseda
 • řídí a koordinuje činnost klubu,
 • je odpovědný za činnost a hospodaření klubu a nese hmotnou odpovědnost za hospodaření klubu a na základě pověření prezidenta je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem klubu a jménem klubu samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše.
 • informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se klubu,
 • spravuje finanční prostředky a majetek klubu,
 • svolává zasedání představenstva,
 • vyhlašuje volby do představenstva,
 • přijímá členy klubu a zapisuje je na seznam členů klubu,
 • přijímá příspěvky a dary pro klub,
 • má nárok na odměnu.
d) Předseda nesmí zároveň zastávat funkci předsedy nebo místopředsedy jiného klubu.
e) Pravomoci místopředsedy definují stanovy klubu.

13. Přechodná, závěrečná a zrušující ustanovení

a) Zrušují se stanovy schválené dne 25. 4. 2002.
b) Ke dni registrace stanov na ministerstvu vnitra ČR se slučuje Studentská samospráva Strahova (dále jen „SSS“), občanské sdružení, IČ 00571032, a Studentská unie ČVUT, občanské sdružení, IČ 67981224 s tím, že nová organizace bude působit pod jménem „Studentská unie ČVUT.“ SSS nemá žádný majetek a členové SSS se stávají členy klubu Silicon Hill Studentské unie ČVUT.
c) Grémium SU se přejmenovává na „Studentský parlament“, členové grémia SU se stávají delegáty a jejich funkční období se zkracuje do 31. 3. 2005. Novým delegátům začíná funkční období 1. 4. 2005.
d) Členy výboru Studentského parlamentu „Rada studentských samospráv“ se ke dni schválení těchto stanov stávají členové stávající Rady studentských samospráv, společného orgánu studentských samospráv na kolejích ČVUT. Tímto se stávající Rada studentských samospráv stává součástí SU a její funkční období se zkracuje do 31.3.2005.


Schváleno na zasedání grémia Studentské Unie ČVUT v Praze dne 3. 3. 2005.


Stanislav Šmejkal, prezident SU ČVUT
Marek Fikrle, viceprezident SU ČVUT
Zbyněk Čech, předseda klubu Silicon Hill
Tomáš Líbenek, předseda klubu Pod-O-Lee
Lucie Petráková, předsedkyně klubu Sinkuleho koleje
Martin Fiala, předseda klubu Orlík
Pavel Zelinka, předseda klubu Rádio Akropolis
Jan Prokop, předseda Křesťanského klubu
Karel Frýd, předseda Fine Arts Clubu
Petr Minařík, předseda klubu Dejvická kolej
Petr Musil, zástupce klubu Stoh, klubu stolních her
Lukáš Tomášek, předseda Sportovního klubu
Jiří Vyroubal, předseda Hiking clubu
Filip Morávek, předseda klubu Čajovna
Jan Petrák, zástupce klubu Bion
Jmenné prostory

Varianty
Akce